Apmācība

Lēcieni ar izpletni


Īss AFF apmācības kursa apraksts


1. Limenis Divi Instruktori Students

Pamatuzdevumi

Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas
Kontrolēt virzienu un augstumu
Koordinētas kustības pie trim treniņu izpletņa atvēršanām
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1600м.
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana
Droša piezemēšanās
Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

2. Limenis Divi Instruktori Students

Pamatuzdevumi

Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas
Kontrolēt virzienu un augstumu
Koordinētas kustības pie trim treniņu izpletņa atvēršanām
Pagrieziens pa labi 90 ° pagrieziens pa kreisi 90 °
Kustība uz priekšu 3-4 sek
1800 visi uzdevumi pārtraukti
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1600м.
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana
Droša piezemēšanās
Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

3. Limenis Divi Instruktori Students

Pamatuzdevumi

Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas
Kontrolēt virzienu lai nebūtu griešanās kontrolēt augstumu
Koordinētas kustības pie 1-3 treniņu izpletņa atvēršanām
Sasist divas reizes kākas kopā kontrolēt augstumu.
Nodemonstrēt ķermeņa neitrālo stāvokli

Pēc pamat instruktora komandas palīginstruktors atlaiž studentu un paliek uz vietas.
Pamat instruktors atlaiž studentu un kontrolē tā rīcību lai varētu to vajadzības gadījumāpalabot.
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1600м.
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana – pastiprīnāt uzmanību izpletņa vadīšanai. Izvēlēties no augšas piezemēšanās vietu.
Droša piezemēšanās

Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

4. Limenis Viens Instruktors Students

Pamatuzdevumi

Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas ar insruktoru
Kontrolēt virzienu lai nebūtu griešanās kontrolēt augstumu
Instruktors pāriet rokās – pēc instruktora māiena ar galvu instruktors tlaiž studentu student paliek uz vietas
Students saņem signālu sāk uzdevumu
Pagrieziens pa labi 90 ° pagrieziens pa kreisi 90 °
Kustība uz priekšu tā lai pienāktu klāt instruktoram.
Ja augstums atļauj pēc instruktora komandas uzdevumu var atkārtot.
1800 visi uzdevumi pārtraukti
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1600м. – pagriest galvu NOVĒROT izplerņa atvēršanos
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana – pastiprīnāt uzmanību izpletņa vadīšanai. Izvēlēties no augšas piezemēšanās vietu. Neapdraudot piezemēšanās drošibu veikt drošu piezemēšanos iespējami tuvu izvēlētai vietai. ( par prioritāti izvēloties vienozīmīgi drošu piezemēšanos)
Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

5. Limenis Viens Instruktors Students

Pamatuzdevumi

Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas ar insruktoru
Kontrolēt virzienu lai nebūtu griešanās kontrolēt augstumu augstumu
Instruktors pāriet rokās – pēc instruktora māiena ar galvu instruktors tlaiž studentu student paliek uz vietas istruktors parāda pareizu ķermeņa stāvokli brivā kritienā.
Students saņem signālu sāk uzdevumu
Pagrieziens pa labi 360 ° kontrolēt virzienu augstumu skats uz instruktoru, pagrieziens pa kreisi 360 °kontrolēt virzienu augstumu skats uz instruktoru.
Pārvietošanās uz prikšu tā lai pieietu klāt instruktoram.
1700m visi uzdevumi pārtraukti
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1500м. – pagriest galvu NOVĒROT izplerņa atvēršanos
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana – pastiprīnāt uzmanību izpletņa vadīšanai. Izvēlēties no augšas piezemēšanās vietu. Neapdraudot piezemēšanās drošibu veikt drošu piezemēšanos iespējami tuvu izvēlētai vietai 100m attālumā no izvēlētās vietas vērot apkārt notiekošo. ( par prioritāti izvēloties vienozīmīgi drošu piezemēšanos)
Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

6. Limenis Viens Instruktors Students

Pamatuzdevumi

Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas bez kontakta ar insruktoru
Kontrolēt virzienu lai nebūtu griešanās kontrolēt augstumu augstumu atrast ar skatu instruktoru parādīt pareizu ķermeņa stāvokli.
Pēc instruktora apstirināšanas Salto atpakaļ – augstums virziens
Atkārtot Salto atpakaļ – augstums virziens
Zemāk par 2000m salto neizpildīt
Pārādīt kustību uz priekšu ( razbežka) 3 – 4 sek ja augstums atļauj var šo kustību atkārtot.
1600m visi uzdevumi pārtraukti
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1400м. – pagriest galvu NOVĒROT izplerņa atvēršanos
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana – pastiprīnāt uzmanību izpletņa vadīšanai. Izvēlēties no augšas piezemēšanās vietu. Neapdraudot piezemēšanās drošibu veikt drošu piezemēšanos iespējami tuvu izvēlētai vietai 50m attālumā no izvēlētās vietas vērot apkārt notiekošo. ( par prioritāti izvēloties vienozīmīgi drošu piezemēšanos)
Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

7. Limenis Viens Instruktors Students

Pamatuzdevumi
Kontrolēta atdalīšanās no lidmašinas bez kontakta ar insruktoru ar skatu zem astes.
Kontrolēt virzienu lai nebūtu griešanās kontrolēt augstumu augstumu atrast ar skatu instruktoru parādīt pareizu ķermeņa stāvokli.
Pēc instruktora apstirināšanas Salto atpakaļ – augstums virziens
Salto uz priekšu – augstums virziens
Pagrieziens pa labi 360 ° kontrolēt virzienu augstumu skats uz instruktoru, pagrieziens pa kreisi 360 °kontrolēt virzienu augstumu skats uz instruktoru.
Pārādīt kustību uz priekšu ( razbežka) 3 – 4 sek ja augstums atļauj var šo kustību atkārtot.
1500m visi uzdevumi pārtraukti
„ Otmaška”
Patstāvīga izpletņa atvēršana uzdotā augstumā 1300м. – pagriest galvu NOVĒROT izplerņa atvēršanos
Izpletnis PIEPILDĪTS – STABILS – VADĀMS
Izpletņa vadīšana – pastiprīnāt uzmanību izpletņa vadīšanai. Izvēlēties no augšas piezemēšanās vietu. Neapdraudot piezemēšanās drošibu veikt drošu piezemēšanos iespējami tuvu izvēlētai vietai 50m attālumā no izvēlētās vietas vērot apkārt notiekošo. ( par prioritāti izvēloties vienozīmīgi drošu piezemēšanos)
Atnākt pie instruktora izstāstīt par paveikto Lidmašinā Atdaļišanās Brīvais kritiens Uzdevums Atvēršanās Stūrēšana zem izpletņa piezemēšanās.

Apmācības kursā ietilpst arī teorijas daļa ar eksāmenu. Pabeidzot apmācību jūs saņemat A kategorijas FAI starptautisku licenci.